TRUYỀN HÌNH FPT
Liên kết website
Tin mới đăng
Lắp đặt K+
Điều khoản sử dụng

CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI FPT PLAY


 

1. Giải thích từ ngữ

Thỏa Thuận: là bản thỏa thuận này, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

FPT Playlà website Mạng xã hội https://fptplay.net của của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT telecom)

Chúng tôi: đề cập đến đơn vị chủ quản FPT Play và là chủ thể chịu sự ràng buộc trực tiếp bới Điều khoản sử dụng FPT Play này, bao gồm: 1) Công ty cổ phần viễn thông FPT (FPT Telecom) hoặc; 2) Một đơn vị được sự ủy quyền hoặc chuyển giao hợp pháp từ FPT Telecom.

Tài khoản FPT Play ID: là tài khoản để truy cập sử dụng Mạng xã hội FPT Play.

Chủ tài khoản: là người sở hữu tài khoản FPT Play ID

Bạn: đề cập đến Người sử dụng và là chủ thể chịu sự ràng buộc trực tiếp bởi Thỏa thuận này

Người sử dụng: là cá nhân truy cập và sử dụng các dịch vụ của FPT Play, Người sử dụng có thể là chủ tài khoản hoặc không phải chủ FPT Play ID.

Thông Tin Chủ tài khoản: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân sở hữu tài khoản FPT Play ID bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Chủ tài khoản và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), bản ghi âm, ghi hình, thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm và các nội dung khác theo quy định của Pháp luật.

2. Nội dung dịch vụ:

FPT Play là Mạng xã hội cung cấp các tiện ích xem truyền hình trực tuyến, video trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn chương trình chọn lọc với nhiều thể loại kênh truyền hình, TV Show, phim, giáo dục, âm nhạc, thể thao, clip ngắn và/hoặc những nội dung video khác do Chúng tôi cung cấp hoặc do Bạn đăng tải.

FPT Play cung cấp dịch vụ cho Bạn trao đổi, thảo luận và phản hồi thông qua công cụ chat bằng kí tự chữ về những nội dung được cung cấp trên FPT Play.

Bạn có thể sử dụng FPT Play trên Website hoặc/và các ứng dụng FPT Play do Chúng tôi phát triển trên thiết bị di động.

3.Đăng ký, sử dụng tài khoản FPT Play

Một số tính năng của FPT Play yêu cầu Bạn phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Bạn không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng FPT Play với các tính năng thông thường, Chúng tôi khuyến khích Bạn đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ được tốt nhất.

Để tham gia vào Mạng xã hội, Bạn buộc phải tuân thủ những điều khoản sau đây về tài khoản sử dụng:

 • - Về tài khoản sử dụng (account): Bạn cần phải cung cấp đầy đủ thông tin về tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, số CMND nhằm tránh những rủi ro mất mát sau này. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về khôi phục tài khoản khi Bạn cung cấp những thông tin sai sự thật.

 • - Tên tài khoản (ID): Dùng để phân biệt Bạn với người dùng khác, Bạn cần đăng ký một ID tuân thủ những điều kiện sau: không được vi phạm thuần phong mỹ tục, đi ngược lại truyền thống đạo đức của dân tộc, không liên quan đến chính trị, không được sử dụng tên của các danh nhân thế giới hay những anh hùng dân tộc, không được sử dụng tên của những thương hiệu đã được đăng ký dù trong hay ngoài nước, không được sử dụng tên của các quốc gia. Chúng tôi có toàn quyền xoá, thay đổi hay sửa chữa nếu Bạn vi phạm những quy định trên.

 • - Mật khẩu (password): những qui định về đăng kí mật khẩu giống như những qui định về ID, ngoài ra Bạn cần phải giữ kỹ tuyệt đối password của mình, không chia sẻ cho bất kỳ ai, trong mọi trường hợp mất cắp password, Chúng tôi không chịu trách nhiệm khôi phục trừ khi thông tin về tài khoản hoàn toàn chính xác.

 • - Về vấn đề sử dụng chung tài khoản (Sharing): Bạn tuyệt đối không nên được sử dụng chung tài khoản với bất kỳ ai. Mọi vấn đề phát sinh về account, dù người sử dụng là ai, Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm, nếu phát hiện có người biết ID hay password của mình, Bạn cần thông báo ngay cho Chúng tôi để có cách giải quyết.

4. Quy định sử dụng dịch vụ

Khi cung cấp, trao đổi thông tin trên Mạng xã hội, Bạn phải tuân theo những quy định sau:

 • - Mạng xã hội FPT Play cho phép Bạn có thể đăng tải nội dung lên FPT Play, vì vậy các nội dung do Bạn đăng tải lên phải phù hợp với các tiêu chuẩn về chất lượng, thể loại, nội dung hoặc các tiêu chuẩn khác của Chúng tôi. Trong trường hợp nếu phát hiện nội dung đăng tải không phù hợp, Chúng tôi hoàn toàn có quyền chặn nội dung hoặc gỡ bỏ khỏi hệ thống FPT Play.

 • - Đây là website thuộc quyền sở hữu của FPT Telecom, FPT Telecom cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên website trừ những nội dung cấm được quy định trong Thỏa thuận này và các văn bản pháp luật liên quan.

 • - Đối với các nội dung được Bạn đăng tải lên FPT Play, Bạn phải cam kết và đảm bảo rằng mình hoàn toàn có quyền sở hữu hoặc đã được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ về các nội dung mà mình đăng tải và chia sẻ trên Mạng xã hội FPT Play. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu nội dung đăng tải của Bạn trên FPT Play vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba. Trường hợp việc vi phạm của Bạn dẫn đến thiệt hại cho Chúng tôi thì Bạn có thể phải bồi thường cho Chúng tôi những thiệt hại mà Chúng tôi phải chịu từ hành vi của Bạn. Bạn đồng ý cho  phép FPT Play sử dụng tất cả bằng sáng chế, nhãn hiệu, thương mại, bí mật thương mại, hoặc quyền khác liên quan đến nội dung để phổ biến nội dung trên FPT Play. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với những nội dung do mình đăng tải, Chúng tôi không đảm bảo về các nội dung đăng tải của Người dùng. Tuy nhiên, trong khả năng của mình, Chúng tôi sẽ kiểm tra các nội dung đăng tải và loại bỏ chúng nếu phát hiện các nội dung đăng tải vi phạm pháp luật, quy định của FPT Play hoặc xâm phạm quyển sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba mà không cần thông báo trước đến Bạn.

 • - Tất cả các nội dung được Chúng tôi đăng tải hoặc các nội dung do Chúng tôi sáng tạo, thiết kế, hoặc tạo ra trên FPT Play đều thuộc sở hữu của FPT Telecom hoặc FPT Telecom được chủ sở hữu cấp phép sử dụng hợp pháp.  Vì vậy, trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của FPT Telecom, Chúng tôi không cho phép bất kỳ hành động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu của FPT Telecom hoặc chủ sở hữu.

 • - Đối với các nội dung Bạn đăng tải trên FPT Play, Bạn đồng ý cho phép Chúng tôi sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc Chúng tôi kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà Bạn cung cấp, chia sẻ.

 • - Bạn cũng cho phép Người Sử Dụng sản phẩm của FPT Telecom được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của Bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phát tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

 • - Trong mọi trường hợp, FPT Play được quyền xử lý các thông tin đăng tải của Bạn cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và Chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của Bạn xuất hiện hay tồn tại trên website.

 • - FPT Play là Mạng xã hội, do vậy sẽ có rất nhiều nội dung đăng tải của Người dùng từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi không đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích, độ an toàn, và sử dụng hợp pháp của những thông tin được người dùng đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể Bạn thấy một vài thông tin, bình luận do Người Sử Dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này Bạn có thể thôi không sử dụng sản phẩm và cam kết không có những hành động xâm phạm tới FPT Telecom và FPT Play.

 • - Các nội dung trên FPT Play có thể được người dùng đăng tải, FPT Telecom hoặc bất cứ bên thứ ba có quan hệ hợp tác với Chúng tôi thực hiện đưa nội dung lên website, vì vậy các nội dung trên FPT Play rất phong phú, đa dạng, phù hợp với mọi sở thích, lứa tuổi. Chúng tôi khuyến cáo Bạn rằng đối với các nội dung nhạy cảm, đặc thù chỉ phù hợp cho một số độ tuổi, đối tượng nhất định đã được Chúng tôi hiển thị thông báo thì Bạn phải cân nhắc trước khi sử dụng dịch vụ. Đồng thời, với vai trò là cha mẹ, người giám hộ, Bạn phải giám sát con, em mình và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng các nội dung không phù hợp với tâm lý, độ tuổi, tình trạng sức khỏe. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi khi sử dụng dịch vụ FPT Play của Chúng tôi để phục vụ cho mục đích, nhu cầu học tập thì phải được sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ hợp pháp. Cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

 • - Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ, để phục vụ tốt nhất nhu cầu và các tiện ích cho người sử dụng, Chúng tôi có thể thường xuyên sẽ tiến hành nâng cấp, cập nhật, cải tiến các tính năng, tiện ích và phiên bản mới mà không cần thông báo trước cho Bạn. Các bản cập nhật sẽ được Chúng tôi công bố rộng rãi trên website: https://fptplay.net/

 • - Khi sử dụng dịch vụ, Bạn không được phép thay đổi, sửa chữa FPT Play dưới bất kỳ hình thức nào, không sử dụng các công cụ, chương trình cheats/hacks. Không sử dụng thêm bất cứ phần mềm nào khi đang sử dụng dịch vụ, trừ những chương trình mặc định của Hệ điều hành, không được phép tác động cơ học lên bàn phím (keyboard)/con chuột (mouse) để có bất cứ hành vi nào không công bằng đối với người dùng khác. Không được phép sử dụng những lỗi (bug) chưa hoàn thiện của FPT Play để làm lợi cho riêng mình hoặc làm ảnh hưởng đến người dùng khác. Chúng tôi khuyên khích Bạn thông báo cho Chúng tôi biết mọi lỗi mà Bạn tìm thấy khi đang sử dụng dịch vụ.

 • - Không được phép thay đổi, xóa, sửa bất cứ tập tin (files) nào trong thư mục FPT Play mà Chúng tôi cung cấp, trừ trường hợp có phiên bản nâng cấp (update), sửa lỗi (patch) mới hoặc có hướng dẫn cụ thể từ Chúng tôi. Chúng tôi có quyền đơn phương ngưng cung cấp dịch vụ nếu phát hiện có những sai phạm.

 • - Bài viết đánh giá ý kiến của Bạn là một phần Dịch vụ FPT Play. Bạn có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác lên FPT Play. Bạn phải đảm bảo bài viết, đánh giá của mình phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung. Khi tham gia bình luận, chat trong FPT Play, Bạn phải tuân theo nhưng quy định sau: không được phép cung cấp những văn hoá phẩm độc hại, đồi trụy, không được quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi được Chúng tôi cho phép. Không được quấy rối, chửi bới hay bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người dùng khác. Không được gửi lên nhiều câu liên tiếp vô nghĩa hoặc giống nhau (spam) cản trở hay làm ảnh hưởng tới người dùng khác.

 • - FPT Play cho phép Bạn cung cấp, chia sẻ video, clip thuộc các thể loại mà FPT Play định hướng. FPT Play sẽ thẩm tra sơ bộ về kỹ thuật và nội dung video, và như vậy video, nội dung cung cấp của Bạn có thể không được đăng tải lên ngay lập tức.

 • - Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống khi Bạn cài đặt và sử dụng FPT Play.

 • - Khi sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, Bạn phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các nội dung trong bản Thỏa thuận này. Nếu Bạn vi phạm pháp luật hoặc có liên quan đến các hoạt động khủng bố, tội phạm, Chúng tôi buộc lòng phải cung cấp các thông tin của Bạn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

 • - Ngoài các sản phẩm của FPT Telecom, FPT Play có thể cho phép hoặc liên kết với đối tác thứ ba để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của họ trên FPT Play, do đó, khi tải, cài đặt hoặc sử dụng một sản phẩm như vậy, Người Sử Dụng thừa nhận rằng (i) Người Sử Dụng đã tìm hiểu và chấp thuận các điều khoản sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (ii) mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến dịch vụ là của bên thứ ba, FPT Telecom sẽ hỗ trợ Người Sử Dụng nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.

 • - Trong quá trình sử dụng FPT Play, nếu Bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, Chúng tôi có toàn quyền, ngay lập tức và không cần thông báo trước cho Bạn, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Bạn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Bạn, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, Chúng tôi có thể từ chối việc Bạn đăng ký để sử dụng các dịch vụ khác của FPT Telecom.

 • - Bạn có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan khi sử dụng FPT Play

5. Các hành vi bị cấm khi sử dụng Mạng xã hội FPT Play:

Khi sử dụng Mạng xã hội FPT Play, Bạn không được thực hiện hoặc nhằm mục đích thực hiện các hành vi sau:

 • - Lừa gạt, quấy rối, đe dọa gây cản trở, gián đoạn, thiệt hại tới lợi ích của người khác.

 • - Sử dụng những từ ngữ liên quan tới giới tính, có ý hăm dọa, gây tổn hại, lăng mạ, phỉ báng, tục tĩu, hay liên quan tới việc kỳ thị chủng tộc hoặc dân tộc.

 • - Cung cấp trực tiếp hay gián tiếp tất cả những hình ảnh hay văn hóa phẩm liên quan tới giới tính, có ý hăm dọa, gây tổn hại, lăng mạ, phỉ báng, tục tĩu, hay liên quan tới kỳ thị chủng tộc hoặc dân tộc.

 • - Giả mạo Admin hay nhân viên của FPT Telecom

 • - Mua bán, quảng cáo những hàng hóa, dịch vụ trên Mạng xã hội FPT Play mà không được cho phép.

 • - Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

 • - Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

 • - Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định.

 • - Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

 • - Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

 • - Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 • - Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

 • - Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền Điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

 • - Cung cấp hay tuyên truyền những ấn phẩm không có bản quyền.

 • - Khai thác những lỗi (bug) của dịch vụ để trục lợi. Khi phát hiện ra những bug này, người dùng cần thông báo ngay cho Ban quản lý thông qua trang chủ bằng công cụ Web hỗ trợ.

 • - Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

6. Sử dụng dịch vụ tính phí

 • - FPT Play có thể được tích hợp với nhiều dịch vụ mang tính giải trí, nhân văn cao bao gồm nhưng không giới hạn như xem phim; xem clip, thể thao, talk show chất lượng … Vì vậy, Bạn có thể lựa chọn những dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình để sử dụng.

 • - Chúng tôi sẽ triển khai không thu phí hoặc thu phí đối với các nội dung được cung cấp trên FPT Play. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể trên website FPT Play các mức phí để Bạn nắm rõ, lựa chọn gói sử dụng dịch vụ phù hợp.

 • - Bạn dùng các hình thức thanh toán được phép của Chúng tôi để thanh toán dịch vụ tính phí.

7. Quyền và nghĩa vụ của FPT Play

 • - FPT Play đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ Mạng xã hội được pháp luật cho phép, ngoài ra không cung cấp các nội dung, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp Luật.

 • - Chúng tôi có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng. Đồng thời, bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

 • - Trong quá trình Bạn sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, nếu Bạn vi phạm các quy định của pháp luật, điều khoản trong thỏa thuận này và các quy định khác, Chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của Bạn đối với việc sử dụng dịch vụ của Chúng tôi cũng như sẽ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Bạn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để hỗ trợ việc điều tra, xử lý.

 • - Chúng tôi luôn tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tố chức. Vì vậy trong quá trình cung cấp dịch vụ nếu phát hiện bất cứ hành vi nào xâm phạm đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ, quyền bảo vệ danh dự, uy tín, bí mật đời tư…sẽ được chúng tối tắt, gỡ bỏ, khóa tài khoản và yêu cầu Bạn chấm dứt hành vi vi phạm. Bạn phải ngay lập tức chấm dứt việc vi phạm và tự chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình. Tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, Chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của Chúng tôi là quyết định cuối cùng và Bạn đồng ý chấp hành.

 • - Đối với các nội dung được Chúng tôi đăng tải trên Mạng xã hội, Bạn  hoàn toàn chấp nhận việc Chúng tôi xóa, tạm ngừng, gỡ bỏ ngay lập tức hoặc làm hoặc gián đoạn các nội dung khi có yêu cầu của chủ sở hữu quyền tác giả và các quyền liên quan, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Chúng tôi nhận thấy có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các nội dung đang được đăng tải trên Mạng xã hội FPT Play.

 • - Trong trường hợp dịch vụ của Chúng tôi bị gián đoạn do sự cố kết nối, đường truyền hoặc lỗi hệ thống. Trong khả năng của mình, Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục một cách nhanh nhất để tiếp tục cung cấp dịch vụ đến Bạn. Bạn đồng ý sẽ không có bất cứ khiếu nại nào về việc gián đoạn dịch vụ của Chúng tôi.

 • - Chúng tôi sẽ hỗ trợ và hướng dẫn Bạn trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ. Mọi khiếu nại liên quan đến chất lượng, nội dung dịch vụ cung cấp sẽ được Chúng tôi tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định. Tuy nhiên Chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

 • - Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, Chúng tôi có quyền sử dụng những thông tin mà Bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

 • - Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt tài khoản của Bạn hoặc việc sử dụng FPT Play hoặc truy cập vào các nội dung nếu việc sử dụng gây quá tải cho máy chủ của Chúng tôi. Trong một số trường hợp, Chúng tôi có quyền sử dụng công nghệ để hạn chế hoạt động như là giới hạn số lượt truy cập đến máy chủ FPT Play hoặc dung lượng sử dụng của người dùng. Bạn đồng ý tôn trọng những giới hạn và không có bất kì hành động nào để phá vỡ, lẩn tránh hoặc bỏ qua chúng.

 • - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng dịch vụ

 • - Bạn được sử dụng một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ được Chúng tôi cung cấp trên Mạng xã hội FPT Play bao gồm các tính năng giải trí, học tập như xem các kênh truyền hình, TV Show, phim, chương trình giáo dục, âm nhạc, thể thao, clip ngắn và/hoặc những nội dung video khác. Đồng thời có quyền tham gia bình luận, đánh giá, chia sẻ, đăng tải các nội dung do Bạn sở hữu hoặc được chủ sở hữu cho phép sử dụng hợp pháp lên Mạng xã hội FPT Play;

 • - Được hưởng các ưu đãi, tiện ích mà Chúng tôi cung cấp theo từng chương trình cụ thể (nếu có);

 • - Chúng tôi sẽ hướng dẫn và giải quyết các khiếu nại của Bạn trong suốt quá trình Bạn sử dụng dịch vụ của Chúng tôi;

 • - Bạn phải chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng dịch vụ từ tài khoản của mình.

 • - Để đảm bảo các thông tin cá nhân, tài khoản của Bạn không bị tiết lộ hoặc sử dụng một cách bất hợp pháp, Bạn có trách nhiệm bảo mật tất cả các thông tin và tài khoản của mình tránh bị tiết lộ cho một bên thứ ba. Trường hợp thông tin cá nhân, tài khoản của Bạn bị sử dụng bất hợp pháp do lỗi của Bạn thì Bạn phải chấp nhận toàn bộ rủi ro và thiệt hại phát sinh. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định nếu có tranh chấp. Trường hợp việc tiết lộ thông tin, tài khoản của Bạn gây ảnh hưởng, thiệt hại cho Chúng tôi thì Bạn phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho Chúng tôi các thiệt hại mà Chúng tôi phải gánh chịu.

 • - Bạn cam kết và đảm bảo việc sử dụng các nội dung được cung cấp trên Mạng xã hội FPT Play phải tuân theo các quy định của Chúng tôi về độ tuổi, giới tình, tình trạng sức khỏe…Đối với trẻ em sử dụng Mạng xã hội, với vai trò là cha mẹ, người giám hộ Bạn phải thường xuyên theo dõi và kiểm soát các hoạt động của con, em mình.

 • - Bạn đồng ý: 1) Thông báo ngay cho Chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình; 2) thông báo ngay cho Chúng tôi bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào; 3) Thông báo cho chúng tôi nếu bạn phát hiện bất cứ lỗi nào của Mạng xã hội FPT Play

 •   Địa chỉ nhận thông báo

 • Dự án FPT Play - Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom)
  Địa chỉ:  29B-31B-33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q7, TP.HCM

 • - Khi đăng tải, chỉa sẻ các nội dung như phim, chương trình ca nhạc, buổi biểu diễn, video, clip, chương trình thể thao hay bất cứ các nội dung nào khác, Bạn phải cam kết và đảm bảo rằng các nội dung được đăng tải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bạn hoặc của một bên thứ ba khác mà Bạn được cấp quyền để sử dụng, đăng tải, chia sẻ trên website của Chúng tôi. Việc đăng tải, chia sẻ của Bạn không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba. Chúng tôi cảnh báo rằng việc vi phạm của Bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

 • - Bạn phải tuân thủ tuyệt đối các quy định trong thỏa thuận này. Tuyệt đối không thực hiện hành vi hoặc đăng tải, chia sẻ các nội dung bị cấm theo quy định của pháp luật.  Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, Chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Bạn đối các dịch vụ của Chúng tôi và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

 • - Bạn phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Chúng tôi về việc sử dụng dịch vụ, đồng thời không được thực hiện bất kỳ hành vi phá hoại nào để xâm nhập, phá hủy hệ thống, máy chủ, dữ liệu, chương trình máy tính… của Chúng tôi.

 • - Bạn hiểu rằng các nội dung được đăng tải bởi FPT Play hoặc logo, nhãn hiệu, hình ảnh, tên thương mại, bí mật kinh doanh là tài sản thuộc sở hữu của Chúng tôi hoặc Chúng tôi đã được cấp quyền sử dụng hợp pháp. Bạn cam kết sẽ không sử dụng các nội dung này vào bất kỳ mục đích gì nếu không có sự đồng ý của Chúng tôi hoặc một Chủ sở hữu khác bằng văn bản.

 • - Chúng tôi nghiêm cấm tất cả các hành vi bôi nhọ, phỉ báng gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Chúng tôi cũng như đối với các tổ chức, cá nhân khác.

 • - Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

9. Giới hạn và miễn trách nhiệm pháp lý

 • - Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến các nội dung do Bạn đăng tải, chia sẻ trên Mạng xã hội FPT Play. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của mình trên website của Chúng tôi về những vi phạm pháp luật của nội dung tin đăng, hay các vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, hình ảnh được đăng tải trên Mạng xã hội FPT Play. Bạn và thành viên có hành vi vi phạm phải bồi thường, và bồi hoàn cho Chúng tôi cũng như các chủ thể quyền toàn bộ các tổn thất, chi phí (bao gồm chi phí luật sư và tòa án, nếu có) mà Chúng tôi, chủ thể quyền có thể phải gánh chịu do có hậu quả, tranh chấp phát sinh từ bất kỳ vi phạm pháp luật, hay vi phạm sở hữu trí tuệ.

 • - Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ hành động, nội dung hoặc thông tin của Bạn trên Mạng xã hội FPT Play, Bạn đồng ý giữ cho Chúng tôi vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, trách nhiệm pháp lý và các khoản chi phí phát sinh do hành vi của Bạn.

 • - Với vai trò là đơn vị cung cấp Mạng xã hội, Chúng tôi tuyên bố và khẳng định rằng Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ và không có bất cứ cam kết gì đối với việc phù hợp mục đích sử dụng dịch vụ và lợi ích của Bạn từ dịch vụ của Chúng tôi.

 • - Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa Bạn và Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đối với các nội dung được Bạn đăng tải, chia sẻ trên FPT Play, Bạn sẽ phải chủ động giải quyết, dàn xếp với Chủ thể quyền và chịu toàn bộ trách nhiệm về việc vi phạm của mình.

 • - Việc cung cấp dịch vụ Mạng xã hội của Chúng tôi có thể dẫn đến việc chứa đựng một số thông tin, đường link, website, nội dung quảng cáo… của một bên thứ ba. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch, hoạt động của Bạn với bên thứ ba trong quá trình sử dụng sản phẩm của Chúng tôi. Khi Bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ ba, Bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

 • - Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác và xác thực của các nội dung, thông tin được người dùng cung cấp trên FPT Play. Bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng thông tin, đồng thời đảm bảo khả năng thực hiện và chịu trách nhiệm khi sử dụng các nội dung, thông tin đó.

 • - Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn: cháy, nổ, thiên tai, chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, lỗi hệ thống, virus, sự cố đường truyền internet v.v. Bạn phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh. Tuy nhiên Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

10. Bảo mật thông tin

 • - Những thông tin do Bạn cung cấp cho Chúng tôi khi đăng ký tài khoản như tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại và những thông tin cá nhân khác sẽ được Chúng tôi bảo mật. Chúng tôi khuyến cáo Bạn nên cung cấp thông tin một cách chính xác để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của mình cũng như tạo điều kiện để Chúng tôi hỗ trợ Bạn kịp thời.

 • - Chúng tôi cam kết không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân thu thập, tiếp cận hoặc kiểm soát được cho bên thứ ba trừ trường hợp có sự đồng ý của Bạn hoặc pháp luật có quy định khác.

 • - Bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Bạn.

 • - Trong một số trường hợp nhằm mục đích duy trì quyền và lợi ích của Bạn, Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của Bạn cho một bên thứ ba, theo đó Bên thứ ba cũng sẽ có trách nhiệm bảo mật các thông tin của Bạn đã được cung cấp bởi Chúng tôi tương tự như cách thức mà Chúng tôi đã áp dụng cho các Thông tin của Bạn.

 • - Theo quy định của pháp luật cũng như trong một số trường hợp cụ thể Chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin của Bạn nếu có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ cho hoạt động điều tra, xử lý sự cố, chống lại các hành vi phá hoại, vi phạm pháp luật…..

 • - Trong quá trình sử dụng FPT Play, Bạn đồng ý nhận tất cả thông báo từ Chúng tôi liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Bạn.

 • - Bạn cam kết và đảm bảo rằng đối với các thông tin được Chúng tôi cung cấp trong dịch vụ của mình, nếu đã được xác định là thông tin hạn chế phát tán, mật, tuyệt mật thì trong quá trình sử dụng, Bạn phải tuân thủ tuyệt đối việc bảo mật thông tin theo yêu cầu của Chúng tôi. Việc tiết lộ thông tin của Bạn nếu gây ảnh hưởng và thiệt hại cho Chúng tôi sẽ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Bạn.

 • - Đối với các thông tin được người dùng khác chia sẻ, đăng tải trên Mạng xã hội FPT Play có liên quan đến bí mật quốc gia như các thông tin mật về quân sự, chính trị, tài chính… nếu phát hiện Bạn phải thông báo ngay cho Chúng tôi để kịp thời xử lý, ngăn chặn, đồng thời không tiếp tục phát tán, chia sẻ thông tin hoặc tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào khác.

11. Sở hữu trí tuệ

 • - Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan và các quyền sở hữu công nghiệp của FPT Play thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của Chúng tôi hoặc được Chủ sở hữu cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp. Bạn không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ nếu không có sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.

 • - Trong mọi trường hợp bạn không được tự ý sử dụng hình ảnh, logo, nhãn hiệu của FPT Play, mạo danh FPT Play, FPT Telecom hoặc phát tán các nội dung được Chúng tôi cung cấp trên Mạng xã hội như một nguồn phân phối thứ cấp.

 • - Các thông tin, quyền sở hữu trí tuệ đã được chúng tôi cung cấp cho bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ sẽ được bạn ngừng sử dụng và hoàn trả cho chúng tôi sau khi chấm dứt sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 • - Chúng tôi luôn tôn trọng quyền sở hứu trí tuệ của Chủ sở hữu. Vì vậy các nội dung, thông tin được bạn sử dụng trên FPT Play nếu thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Chủ sở hữu đã cấp quyền sử dụng cho chúng tôi sẽ được chúng tôi bảo vệ và trong phạm vi nhất định chúng tôi có quyền thay mặt Chủ sở hữu thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của họ.

 • - Bạn phải cam kết và đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu hoặc được chủ sở hữu cấp quyền, cho phép đăng tải, chia sẻ các nội dung, hình ảnh trên Mạng xã hội FPT Play. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và các trách nhiệm pháp lý với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác. Trong trường hợp cần thiết nếu có yêu cầu, khiếu nại của Chủ thể quyền hoặc một bên thứ ba được chủ thể quyền ủy quyền, Chúng tôi hoàn toàn có quyền gỡ bỏ hoặc thực hiện các biện pháp xử lý khác đối với các nội dung mà bạn đăng tải được cho là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

 • - Bạn đồng ý để Chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ứng dụng, ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Bạn cung cấp thông qua việc sử dụng sản phẩm FPT Play một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí liên quan đến việc Chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung của Bạn.

 • - Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên FPT Play xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

  • Thông báo, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải, chia sẻ khi chưa được sự đồng ý của Chủ sở hữu.

  • Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của Bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.

  • Thông báo về địa chỉ chứa nội dung bị vi phạm bản quyền 

  • Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của Bạn.

  • Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và Bạn là Chủ sở hữu hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho Chủ sở hữu.

Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau: support@fptplay.net.

Lưu ý rằng: bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị xử lý trước pháp luật.

12.  Giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường.

  • - Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

   • Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của sử dụng FPT Play sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

   • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng FPT Play phải được gửi đến FPT Telecom ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại.

   • Địa chỉ liên lạc:

   Dự án FPT Play - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom)
   Địa chỉ 29B-31B-33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận , Q7 , TP.HCM
   E-mail: support@fptplay.net
   Hotline

   • - Chúng tôi sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

   • - Chúng tôi chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bạn trong trường hợp việc khiếu nại có đầy đủ căn cứ, Bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

   • - Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng FPT Play với nhau, Chúng tôi sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Chúng tôi sẽ căn cứ vào khả năng và thẩm quyền thực tế để giải quyết. Theo đó, Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng FPT Play hợp pháp.

   • - Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ FPT Telecom khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Bạn trong quá trình sử dụng FPT Play.

13. Quy tắc xử lý đối với các hành vi vi phạm thỏa thuận

   • - Nhằm đảm bảo cho Mạng xã hội FPT Play được vận hành theo đúng quy định của pháp luật, Chúng tôi hoàn toàn có quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm của người dùng. Theo đó, Chúng tôi sẽ có những biện pháp phù hợp với hành vi và mức độ vi phạm. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi được quyền gỡ bỏ, xóa các nội dung được Bạn đăng tải, chia sẻ trên Mạng xã hội FPT Play, chấm dứt tư cách thành viên hoặc xóa bỏ tài khoản của Bạn.

   • - Quy trình xử lý vi phạm: Việc xứ lý vi phạm của người dùng, tùy theo từng trường hợp cụ thể và mức độ nghiêm trọng của hành vi mà Chúng tôi có thể lựa chọn áp dụng một hoặc nhiều biện pháp sau:

    • Thông báo cho thành viên về vi phạm;

    • Yêu cầu thành viên chấm dứt hành vi vi phạm, đính chính thông tin vi phạm;

    • Yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm

    • Dùng biện pháp kỹ thuật để gỡ bỏ thông tin vi phạm trong trường hợp thành viên không hợp tác;

    • Chấm dứt tư cách thành viên nếu thành viên không phối hợp thực hiện, hoặc tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm.

   • -  Nguyên tắc xử lý vi phạm

    • Tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị có biện pháp xử lý tương ứng.

    • Trường hợp hành vi vi phạm của Bạn chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, FPT Play sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý. Tùy theo mức độ vi phạm, các thành viên sẽ được nhắc nhở bằng tin nhắn hay email hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.
     Nếu hành vi của Bạn vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, Chúng tôi có quyền thông báo hành vi của Bạn đến cơ quan thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   • - Các hình thức xử phạt:

    • Hình thức xử phạt 1, Xóa nội dung, hình ảnh đăng tải, khóa tài khoản 10 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

     • + Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

     • + Đăng tải video, âm thanh, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

     • + Lôi kéo công đồng thành viên tham gia có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

     • + Các hình ảnh video được stearming, đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục.

    • Hình thức xử phạt 2, Xóa nội dung, hình ảnh đăng tải, khóa tài khoản 20 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

     • + Hành vi giao tiếp: chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

     • + Quảng cáo: nội dung đăng tải của Bạn có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video và thông tin quảng cáo khác bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung như: Tuyên truyền hoặc liên quan đến việc treo máy dùm/ mua bán ID mua bán tài khoản, chuyên bẻ khóa tài khoản, spam bộ sản phẩm giải trí, vật phẩm riêng, treo máy ngoài, hỗ trợ, … và các thông tin quảng cáo khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi. Ngoài ra Bạn sử dụng sản phẩm với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hoá, dịch vụ bị cấm, trong trường hợp này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng sẽ áp dụng hình phạt 2 hoặc hình phạt 3.

     • + Xâm phạm riêng tư: sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.

     • + Công kích người khác: sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

     • + Vi phạm bản quyền: sử dụng nội dung không thuộc bản quyền của mình để đăng tải lên FPT Play mà không được phép của chủ sở hữu

    • Hình thức xử phạt 3, Xóa nội dung, hình ảnh đăng tải khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

     • + Bạn có hành vi lợi dụng FPT Play nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc Bạn đặt tên tài khoản trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

     • + Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Bạn đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm.

     • + Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng FPT Play, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

     • + Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác hoặc tài khoản FPT Play.

     • + Phá hoại hệ thống FPT Play: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.

     • + Sử dụng FPT Play để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

14. Chấp nhận điều khoản sử dụng

   • - Để truy cập và sử dụng FPT Play, Bạn phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này và các quy định khác được cập nhật hoặc bổ sung thêm

   • - Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Bạn, Chúng tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển FPT Play, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng FPT Play này, Quy chế FPT Play ID có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Bạn. Chúng tôi sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

   • - Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

15. Sửa đổi Thỏa Thuận

   • - Mạng xã hội FPT Play có thể (nhưng không là nghĩa vụ) cung cấp cho người sử dụng các thông báo, bao gồm cả các thông báo về các thay đổi liên quan tới Thỏa Thuận thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Mạng xã hội FPT Play. Bạn đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoặc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các đường liên kết tới các thông báo cho Bạn trên Mạng xã hội FPT Play sẽ được coi là thông báo đầy đủ cho Bạn.

   • - Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Bạn. Chúng tôi sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó. Việc Bạn tiếp tục sử dụng Mạng xã hội FPT Play sau khi có các thay đổi về điều khoản của Chúng tôi cấu thành việc Bạn chấp nhận với những điều khoản được sửa đổi.

16. Hiệu lực của thỏa thuận

  • - Thỏa Thuận này được xây dựng để làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm của người sử dụng các Dịch Vụ trên Mạng xã hội FPT Play, và qui định các điều kiện mà người sử dụng Dịch Vụ phải tuân thủ, và sẽ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trên Mạng xã hội FPT Play. Đông thời cũng là căn cứ giải quyết trong trường hợp có phát sinh tranh chấp giữa các bên.

  • - Kiểm soát xuất khẩu: Phần mềm và sự truyền tải dữ liệu kỹ thuật, nếu có, kết nối với Dịch vụ FPT Play thì được kiểm soát xuất khẩu. Bạn đồng ý tuân thủ với tất cả các luật liên quan đến phần mềm và truyền tải dữ liệu kỹ thuật từ Việt Nam hoặc quốc gia mà Bạn cư trú.

  • - Luật áp dụng:  Bạn đồng ý rằng bản Điều khoản sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc Bạn sử dụng dịch vụ của Chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, Bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.

  • - Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng FPT Play này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

  • - Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng FPT Play này có giá trị từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.


CÁC TIN KHÁC FPT PLAY BOX

 

FPT Play box - Nội dung hay - Xem mỗi ngày - Không mất phí